Polyteknisk Forening gratulerer H.M. Kong Harald V med dagen!

Publisert: 21. februar 2021

Polyteknisk Forening gratulerer H.M. Kong Harald V med 84-årsdagen i det året Deres Majesteter Kong Harald og Dronning Sonja også feirer 30 år som Norges kongepar.

Vi takker H.M. Kongen for å fremme kunnskap og klokskap basert på våre verdier om åpenhet, likeverd og tillit – til det beste for folks ve og vel. Dette er avgjørende for at Norge kan forme utviklingen på prioriterte områder og ta teknologisk lederskap der vi som land har komparative fortrinn for å kunne bidra til en bærekraftig utvikling.

Daværende H.K.H. Kronprins Harald ble utnevnt til æresmedlem i Polyteknisk Forening av H.M. Kong Olav V i 1961. H. M. Kongen tar i mot Polyteknisk Forenings President og Generalsekretær i audiens på Slottet årlig. H.M. Kong Harald V har også deltatt på flere av møtene i Polyteknisk Forening.

Kongelige æresmedlemmer:

  • H.M. Kong Haakon VII var Polyteknisk Forenings første æresmedlem
  • H.K.H Kronprins Olav, utnevnt av H.M. Kong Haakon VII i 1948
  • H.K.H. Kronprins Harald, utnevnt av H.M. Kong Olav V i 1961
  • H.K.H. Kronprins Haakon, utnevnt av H.M. Kong Harald V i 2002

Vi gratulerer H.M. Kong Harald V så mye med dagen!