foto: Polyteknisk Forening

#PolyPod: Jakten på kritiske metaller – Har vi nok av dem for det grønne skiftet?

Publisert: 27. februar 2023

Hva er behovet for kritisk råmateriale? Hvor mye skal til for det grønne skiftet? Kan vi utvinne dem i Norge? Bør Norge satse på havbunnsmineraler? 

Lytt til samtalen mellom: 

  • Bård Bergfald, daglig leder, Bergfald Miljørådgivere 
  • Anja Magnussen, podcastredaktør, Polyteknisk, Forening 

I denne episoden lærer du om hvordan kritiske metaller er avgjørende for det grønne skiftet. Om Kina og andre lands rolle i mineralnæringen. Om behovet for mineraler for fremtiden og om Norge bør satse på havbunnsmineraler eller ikke. 

Ta gjerne kontakt med PF Bærekraft eller PF Materialteknologi