foto: Polyteknisk Forening

Lytt til #PolyPod: Hvordan vet vi at vi kjøper klimavennlig mat?

Publisert: 29. september 2023

I landbruket kommer 50 prosent av karbonutslippet fra måten gjødselen blir brukt på. I verdikjeden for mat fra jord til bord er det også store indirekte utslipp. Hvordan kan et spleiselag mellom de store matselskapene og gjødselselskapene føre til mer klimavennlig mat i butikkene?  

Lytt til samtalen mellom:  

  • Rikke Kyllenstjerna, SVP Food Chain, Yara 
  • Mette Vågnes Eriksen, generalsekretær, Polyteknisk Forening 

I denne episoden lærer du om sertifisering av matproduksjon med grønn gjødsling og du får konkrete eksempler på løsninger for digital styring av rett mengde gjødsel på rett tid og sted. Du hører om hvordan dette forbedrer avlingen, reduserer karbonutslippet, forbedrer jorda, reduserer vannforbruket og øker lønnsomheten i jordbruket. Deltakerne snakker også om hvordan investeringene i og kostnadene ved mer klimavennlig gjødsling kan fordeles som et spleiselag i verdikjeden for mat, fra gjødselprodusent til bønder via matselskaper til deg og meg.