foto: Statkraft, livestream

Lytt til #PolyPod: Hvordan sikre bærekraftig utvikling i nordområdene? 

Publisert: 12. juni 2024

I en tid preget av uro og grønn omstilling er utviklingen i nordområdene høyt på agendaen. 

Mens deler av Nord-Sverige opplever befolkningsvekst knyttet til industrisatsinger, strever Nord-Norge med å få til det samme. Hvordan påvirker utviklingen i nordområdene en region som trenger mer kraft, men som også er vant til kraftoverskudd og lave kraftpriser?  

Lytt til samtalen mellom:  

  • Torgeir Knag Fylkesnes, stortingsrepresentant for Troms (SV)
  • Sigurd K. Rafaelsen, stortingsrepresentant for Finnmark (Ap)
  • Bård L. Thorheim, stortingsrepresentant for Nordland (H)   
  • Sofie Høgestøl, førsteamanuensis, det juridiske fakultet, UiO, leder samtalen

I denne episoden er du med på Statkraftkonferansen 2024 og du lærer blant annet om sikkerhetspolitikk, industriutvikling og lokal motstand mot nedbygging av natur og inngrep i samiske interesser. 

Har du spørsmål eller innspill? Ta gjerne kontakt med styrene i PF Energi og PF Samfunnssikkerhet!