foto: POLYTEKNISK FORENING

Lytt til #PolyPod: Hvem er de siste fossilbilistene?

Publisert: 30. juni 2023

Selv om andelen elbiler er ventet å øke kraftig også i årene som kommer, tyder mye på at det fortsatt vil være en betydelig andel fossilbilister i Norge i 2030. I Oslo kommune ventes ca. 30 prosent av bilistene å ha en fossildrevet bil i 2030 – dette er ikke forenelig med kommunens ambisiøse klimamål om 95 % kutt i 2030. Hva er årsakene til at noen fortsatt foretrekker fossilbiler? Hvor mange ønsker å gå over til elbil? Er det et mål at ingen skal kjøre fossilbiler?

Lytt til samtalen mellom:  

  • Mari Andrine Hjorteset, fagspesialist byutvikling, Norconsult
  • Einar Bowitz, samfunnsøkonom, Norconsult
  • Elise Caspersen, fagrådgiver for transport, ZERO og styreleder i PF Samferdsel  

I denne episoden lærer du om hva som påvirker bilhold i Norge og om hvorfor kunnskap om bilhold kan hjelpe oss å forme framtidens mobilitetsløsninger. 

Har du spørsmål eller innspill? Ta gjerne kontakt med PF Samferdsel