foto: POLYTEKNISK FORENING

#PolyPod: Hva slags utdanning vil vi ha? 

Publisert: 13. januar 2023

Hvordan sikrer vi kvalitetene på Master- og Mester-utdanningene? Hvordan henger utdanningskvalitet sammen med vår robusthet, som demokrati, velferdssamfunn og for bærekraftig utvikling? Hvilke roller skal studentene ha? 

Lytt til samtalen med: 

  • Kristin Vinje, administrerende direktør, NOKUT  
  • Oline Sæther, leder, Studentparlamentet, Universitetet i Oslo og styremedlem, NOKUT 
  • Mette Vågnes Eriksen, generalsekretær, Polyteknisk Forening  

I denne episoden lærer du om hvordan myndigheter og studenter jobber for å sikre god kvalitet og god utvikling i høyere utdanning i Norge. Du får en forsmak på 20-årsjubiléet for NOKUT Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen og høre om neste trekk for kvalitetssikringen med mer digitale, desentraliserte og fleksible utdanningsløp. 

Dette er første episode om kvalitet i utdanning.