#PolyPod: Hva gjør aluminium bærekraftig? 

Publisert: 20. januar 2023

Hva skjer innen avkarbonisering av aluminium? Hvordan inngår aluminium i en voksende sirkulær økonomi? Hvilke muligheter for nye og bedre prosesser og produkter gir teknologiutviklingen? 

Lytt til samtalen mellom: 

  • Hans Erik Vatne, SVP Chief Technology Officer, Norsk Hydro 
  • Mette Vågnes Eriksen, generalsekretær, Polyteknisk Forening 

I denne episoden lærer du om egenskapene og fremtidsutsiktene til aluminium, både som produkt og industri. Du får konkrete eksempler på teknologiutvikling i samspill mellom forskning og marked. Du får også tips om hva som skjer på aluminiumssiden i året som kommer.