foto: NOKUT

#PolyPod: Hva er neste trekk i utdanningen?  

Publisert: 3. februar 2023

Hva må gjøres for å sikre god og relevant kvalitetssikring av utdanningene i Norge i tiden som kommer? Hvordan endres rollene studenter og arbeidsliv spiller for å sikre kvalitet i hele utdanningsløpet? 

Lytt til samtalen mellom:   

  • Lise Iversen Kulbrandstad, styreleder i NOKUT   
  • Thea Tuset, fungerende leder av Organisasjon for norske fagskolestudenter   
  • Eirik Hågensen, rektor ved Fagskolen i Viken  
  • Kathrine Tveiterås, prorektor utdanning ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet   
  • Ragnhild Lied, leder av Unio    

 

I denne episoden lærer du om hva panelet mener er viktige virkemidler for at NOKUT skal være relevant for kvalitetssikring i utdanningen. Du hører om hvordan både studenter og arbeidslivet bør involveres i arbeidet med dette. Deltagerne snakker også om hva som er en fornuftig måte å akkreditere utdanningsinstitusjonene på og om hvordan aktørene sammen skal sikre tillit og skape kvalitet.   

Denne episoden er et opptak fra NOKUT-konferansen som ble avholdt 26. januar 2023.