foto: Polyteknisk Forening

#PolyPod – Full Sirkel: Ligger fremtidens næring på havbunnen?

Publisert: 13. februar 2023

Hvilke mineraler finnes på norsk sokkel? Hvorfor skal vi hente dem opp fra havbunnen nå? Hvilke miljømessige konsekvenser kan utvinning ha?

Lytt til samtalen mellom:

  • Peter Haugan, fagdirektør, Havforskningsinstituttet
  • Ida Hatlebrekke, leder for klima og miljø, Møller Mobility Group og styremedlem, PF Bærekraft
  • Kristine Berg, sustainability manager, TOMRA og styremedlem, PF Bærekraft

I denne episoden lærer du om hvilke mineraler vi kan finne på havbunnen. Du hører om hvorfor utvinning av mineraler fra havbunnen kan være risikosport. Og om hvordan å utvinne mineraler fra havbunnen kan ha innvirkninger på det biologiske mangfoldet og økosystemet vi ennå ikke kjenner konsekvensene av. Videre hører du om hva miljøbevegelsens mener om regjerings konsekvensutredning.

I «Full sirkel»-serien hører du fra folk som jobber konkret med sirkulærøkonomiske løsninger fra ulike innfallsvinkler. Her får du innsikt og inspirasjon fra eksperter, ledere, entreprenører og forskere som diskuterer utvikling, trender og tematikk – som helt enkelt handler om hvordan vi kan utnytte ressursene våre smartere, bedre og lengre. Så håper vi du vil ta diskusjonen videre – og lykkes med det du gjør – i dine sirkler.

Ta gjerne kontakt med Styret i PF Bærekraft!