foto: Mahlum

Utbygging av Oslo Universitetssykehus: hvor, hva og hvem? Lytt til podcast her

Publisert: 25. mai 2019

Hvor skal sykehuset ligge, hvor mye skal det koste, hva skal det legges vekt på og hvem skal bestemme?

En faggruppe har nylig lagt frem et forslag til sykehusplan for Oslo der alternativet med Gaustad som storsykehus legges bort, og 20 milliarder i kostnader kuttes. Faggruppen, bestående av åtte erfarne fagfolk med både medisinsk, teknisk og økonomisk kompetanse, har på frivillig basis utredet en alternativ løsning til sykehusplan for Oslo.

Planen innebærer blant annet at Ullevål sykehus bygges ut som et stort akuttsykehus med traumesenter, Aker sykehus blir lokalsykehus for Groruddalen, og Rikshospitalet beholdes slik det er i dag.

Hør på podcasten med argumentene for de ulike alternativene for nytt storsykehus her.

 

Se presentasjonene:

Møteleder var Hans M Borchgrevink, Styreleder PF Helse