PFs historie: Hvor kommer PFs logo fra?

Publisert: 25. mai 2015

Foreningens logo var opprinnelig basert på professor Nordhagens utforming av medalje for æresmedlemskap i PF fra 1908. Den gang var man opptatt av hvorledes ny teknologi bidro til å løfte Norge ut av fattigdom. De seks symbolene som omkranser sekskanten med initialene P.F, representerte hydroelektrisk kraft, samferdsel, kjemi, gruvedrift, bygningskunst og industri.

pf logo gammel
Da logoen skulle moderniseres, ble det valgt å stilisere og kun ha en sekskant, i stedet for å oppdatere til hva som er de aktuelle teknologiske satsingsområde i dag. Samtidig ble den litt formelle tittelen Den Polytekniske Forening brakt samsvar med praksis: Polyteknisk Forening, PF.

pf logo