PFs historie: Fra bibliotek til elektronisk arkiv

Publisert: 16. desember 2014

PFs bibliotek ble opprette for å dekke medlemmenes søken etter kunnskap og forståelse. Bildet viser biblioteket slik det så ut i 1912.

Mange av medlemmene i PF var utdannet ved tekniske læreanstalter i utlandet og savnet tilgang på faglige bøker og tidsskrifter behovet. Det var medlemmene selv som måtte dekke kostnadene til tidsskriftsabonnement og bokkjøp gjennom medlemskontingent. Gjennom en kombinasjon av bytteavtaler og innkjøp kunne biblioteket tilby 80 tidsskrifter, og omfattet ingeniørfag, arkitektur, industri, håndverk, landbruk, nasjonaløkonomi, elektroteknikk, kjemi og bergvesen.

Listen over nye tidsskriftabonnement i 1855 viser at spennvidden var meget stor: Cottage Gardener, Cottage Ecconomist, The illustrated crystal palace Gazette, Scottish florist an horticular Journal, London Journal of Arts, The Builder; L’ Illustration, Die Natur, von Rosmässler, Mitteilungen des Gewerbevereins für das Königreich Hanover, Verhandlungen des Vereins für Beförderung der Gewerbefleisses in Preussen.

Biblioteket var en viktig del av foreningens virksomhet, og så tidlig som i 1856 ble det opprettet en lønnet stilling som bibliotekar og sekretær.

I dag foregår det meste av kunnskapsspredningen på elektronisk visvia vår hjemmeside. Vi har arkiv med videoklipp, lysark, bilder og andre dokumenter. Etter hvert skal vi utbygge arkiv funksjonen og vi skal fremheve arkivet som en egen medlemsfordel.