Påvirkningsoperasjoner: Se presentasjon, les artikler & lytt til podcast

Publisert: 13. desember 2019

Gikk du glipp av seminaret om påvirkningsoperasjoner og om de utgjør en trussel for tillit og demokrati?

Lytt til podcast om påvirkningsoperasjoner og om de utgjør en trussel for tillit og demokrati her.

Vi fikk mer innsikt i:

Hvordan vi styrker evnen til å oppdage påvirkningsoperasjoner og reagere – og hvem som har ansvaret for å motvirke påvirkningsoperasjoner.

Forskning peker på hybride trusler rettet mot privat sektor som den mest sannsynlige formen for fremtidig konflikt i Europa – og at hybride trusler, og dermed implisitt påvirkningsoperasjoner, allerede er utbredt.

Se presentasjonen her:

Marit Rye-Ramberg, Seniorrådgiver, Hærstaben

Du kan også lese artikler av foredragsholder Geir Hågen Karlsen, oberstløytnant, hovedlærer strategisk kommunikasjon, Forsvarets høyskole, her:

Russland vil splitte vesten politisk

Slik påvirker Kina vestlig politikk

Divide and rule: ten lessons about Russian political influence activities in Europe

Påvirkningsoperasjoner kan sees på som et maktmiddel som brukes sammen med andre koordinerte hendelser, der hovedmålet er å vinne dominans over informasjonsdomenet, å ta eierskap til narrativet, og forskyve et strategisk tyngdepunkt til fordel for den som angriper.

I en konstant skiftende verden kan det være utfordrende å identifisere et avvik fra hva som er normalt når referansene for det som er normalt konstant endres, og alle deler av samfunnssikkerhetens grunnleggende funksjoner blir berørt.

Hvor lang tid vil det ta før vi blir så vant til det uvanlige at det uvanlige blir normalt? Er det noe som kan fungere som forsterkere i påvirkningsoperasjoner og som påvirker vår oppfatning av politikk og samfunn? Har GPS-forstyrrelser i nord gradvis blitt så vanlig at vi ikke lenger hever et øyenbryn når det skjer? Hva med andre lands militære tilstedeværelse i våre nærområder og farvann? Hva med cyberangrep på vårt helsevesen? Når ble phishing-forsøk på arbeidsplassen normalt? Og hva med de tingene vi ikke ser?

Å bygge motstandsdyktighet i dag innebærer ikke bare å styrke digital og fysisk infrastruktur, men det handler også om å styrke kunnskap og bevissthet om det trussellandskapet vi har. Private bedrifter og sivilsamfunnet spiller en viktig rolle i å motvirke påvirkningsoperasjoner og hybride trusler.

Denne nettverksfrokosten var et samarbeid mellom UTSYN – Forum for utenriks og sikkerhet, Norges offisers- og spesialistforbund, NTL Forsvar, Fellesforbundet og Polyteknisk Forening.

 

Gikk du glipp av møtet? Lytt til podcast her.