Nytt styre i PF Energi – med engasjement for faktabasert energidebatt

Publisert: 10. juni 2019

PF Energi har valgt et nytt styre som ser frem til å ta fatt på en ny sesong med mange spennende møter som angår både næringslivet og forbrukerne i energisektoren.

Energi og klimapolitikk er og blir tema som vekker stort engasjement. Styret vil støtte oppunder dette engasjementet med kunnskapsformidling og arenaer for faglige diskusjoner.

«I år har Polyteknisk Forening testet konseptet «Energitimen», med fokus på å gi medlemmene våre økt innsikt i dagsaktuelle temaer, under korte frokostmøter. Vi ser at det er stor interesse for mer kunnskap om komplekse temaer innenfor energi og klima. Dette er et konsept vi absolutt vil videreutvikle i tillegg til rene debattmøter og andre arrangementer for meningsutveksling og nettverksbygging», sier ny styreleder i PF Energi, Martha Marie Øberg.

PF Energi kan ved å tilby foredragsholdere med faglig tyngde og god evne til å formidle, legge til rette for en inkluderende og saklig samfunnsdebatt.

Styret i PF Energi som ble valgt i generalforsamling 7. mai 2019:

Martha Marie Øberg – Styreleder:

Martha Marie er utdannet sivilingeniør fra Energi og miljø, NTNU. Hun jobber i Statnett med system- og markedsutvikling, hvor de utvikler nye løsninger for å ivareta balansen i kraftsystemet og legge til rette for krafthandel i Norden og Europa. Martha Marie er styremedlem i PF Energi siden 2016.

Bjarne Børresen

Bjarne er maskiningeniør fra NTNU med doktorgrad fra EPFL, Sveits. Han er seksjonsleder, vannkraftmaskiner, i Multiconsult siden 2014. Bjarne arbeider med norske og internasjonale vannkraftprosjekter og deltar i FoU-prosjekter knyttet til vannkraft. Han har tidligere jobbet i Energi Norge, Rainpower, GE Hydro og Kværner Energy. Bjarne har vært styreleder og er styremedlem i PF Energi siden 2015.

Jarand Hole

Jarand er utdannet sivilingeniør fra Energi og miljø på NTNU, ved institutt for elkraftteknikk. Han jobber i Energiavdelingen i NVE med solkraft, batterier og andre teknologier i rask utvikling som påvirker kraftsystemet. Jarand er styremedlem i PF Energi siden 2019.

Tone Knudsen

Tone har en mastergrad i miljø, ressurs- og utviklingsøkonomi fra NMBU. Hun har hatt ulike jobber i Statkraft siden 2011 og jobber nå i forskningsavdelingen der. Hun har erfaring fra både departement (LMD) og organisasjonsliv (Bellona) i Norge og i Brussel. Tone er styremedlem i PF Energi siden 2016.

Eivind Brodtkorb Magnus

Eivind er siviløkonom og sosialøkonom fra NHH. Han har lang yrkeserfaring innen norsk energisektor. Eivind er nå partner i THEMA Consulting Group AS, som han var med å starte i 2010. Han har tidligere arbeidet for OED, Norsk Hydro og ECON Analyse. Eivind er styremedlem i PF Energi siden 2018.

Tanja Winther

Tanja er sivilingeniør, elkraft, fra NTNU med doktorgrad i sosialantropolog fra UiO. Hun er professor ved UiO, tilknyttet det tverrfaglige Senter for utvikling og miljø (SUM). Tanja sitter også i styret for UiO:Energi, et initiativ for å fremme forskning på energi ved UiO. Hun har de siste 20 årene forsket på bærekraftige og sosialt rettferdige energisystemer med feltarbeid i Zanzibar, India, Kenya og Norge. Tanja er styremedlem i PF Energi siden 2019.

Har du innspill til temaer eller innledere du gjerne vil se på programmet i regi av PF Energi, ta kontakt med styret på pfenergi@gmail.com

Foto (Polyteknisk Forening): Styret i PF Energi (fra venstre): Eivind Brodtkorb Magnus, Tanja Winther, Martha Marie Øberg, Jarand Hole og Bjarne Børresen. Tone Knudsen var ikke til stede da bildet ble tatt.