PFs mentorprogram – søk nå!

Publisert: 6. februar 2015

For tredje år på rad arrangerer vi Norges ledende mentorprogram for unge yrkesaktive. Oppstart våren 2016.

Søknadsfrist: 17. januar 2016

 

Om PFs mentorprogram

Polyteknisk Forenings Mentorprogram kobler samfunnsengasjerte, motiverte og unge arbeidstakere med erfarne mentorer fra det som er landets mest innflytelsesrike nettverk. Vi søker deg som er opptatt av egen progresjon og som ønsker en profesjonell sparringspartner.

Dette er et eksklusivt mentorprogram med 15 plasser. Mentorprogrammet har en varighet på ett år, med oppstartsmøte 12 mars. I løpet av året vil det arrangeres flere fellesmøter for mentorer og adepter, i tillegg til individuelle møter mellom mentor og adept.

Søk om deltakelse

For å søke om deltakelse i PFs mentorprogram må du:

  • Ha fullført høyere utdanning (minimum en bachelorgrad)
  • Ha jobbet i maksimalt fem år etter fullført utdanning
  • Være medlem i Polyteknisk Forening når mentorprogrammet starter.
    (Man trenger ikke være medlem av Polyteknisk Forening for å søke)

Hvordan søke

For å søke om plass i mentorprogrammet, bruk skjemaet under og last opp vitnemål og CV. Legg også ved et motivasjonsbrev som redegjør for:

  • Din bakgrunn
  • Dine interesseområder (bransjer, fagområder)
  • Hvilke områder du ønsker å utvikle deg innen
  • Hva du kan bidra med inn til mentor
  • Hva du ønsker å få ut av mentorskapet

Grunnet et begrenset antall plasser vil adepter selekteres på bakgrunn av innsendt søknad og en best mulig match mellom adept og mentor.

[si-contact-form form=’3′]

 

Erfaringer fra tidligere deltakere

Martin-Ygre-150x150«Ved å delta i PFs mentorprogram har jeg fått muligheten til å diskutere karriere og personlig utvikling med en erfaren næringslivsleder innen mitt fagområde. Samtalene gjennom året krever at man stopper opp og  reflekterer over sin egen situasjon, setter mål, og legger en strategi for å nå disse målene. Underveis har jeg fått gode tips og råd om praktisk prosjektledelse, og hvordan man prioriterer og jobber mest mulig effektivt. I tillegg har jeg gjennom fellessamlingene møtt mange hyggelige mennesker fra ulike bransjer, og utvidet mitt profesjonelle nettverk»

– Martin Ygre, Trade Marketing Konsulent, Orkla Foods Norge og adept i 2014

Bjorgun-150x150«Mentorprogrammet byr på erfarne mentorer som er opptatt av å være sparringspartner for deg og snakke og diskutere med deg om det du er oppptatt av. Fellessamlingene gir inspirasjon både for mentorer og adepter til gode metoder for samarbeidet og og skaper rom for god erfaringsutveksling»

– Bjørgun Hysing, CFO, Valora Trade Norway og mentor i 2014

Lindseth1-150x150«Den største fordelen med å være med i mentorprogrammet, ved siden av muligheten til å få en erfaren næringslivsleder som sparringspartner og støttespiller, er erfaringsdelingen i fellesmøtene. Gjennom refleksjonene til mentorprogrammets adepter, mentorer og særlig min egen mentor, har jeg endret måten jeg forholder meg til prioriteringer – både karrieremessig og privat.»

– Sverre Haug Lindseth, Sivilingeniør, Dr.techn. Olav Olsen og adept i 2014