PFs historie: Norges konger flittige gjester i PF

Publisert: 30. mars 2015

Norges nye konge, Kong Haakon var en flittig gjest i PF. Ved 100-års jubileet i 1952 hilste Kongen foreningen med å si at dette var hans 179. møte i PF (!) Kong Haakon utnevner Kronprins Olav til æresmedlem av PF i 1948 og Kong Olav utnevner Kronprins Harald til æresmedlem i 1961:

Kong Olav V og Kronprins Harald

H.K.H. Kronprins Haakon ble utnevnt til æresmedlem av PF i Oslo Rådhus 23. april 2002. På bildet ses fra v. Lucy Smith (skjult), Carsten Smith, Torger Reve, Rita Westvik og Kjell Magne Bondevik:

wad