Når styret ser «døden i hvitøyet»

Publisert: 25. mai 2019

I 2018 ble det åpnet i underkant av 5.000 konkurser i Norge. Dette er en situasjon som svært mange styrer ikke bruker mye tid på før dagen er der, og realitetene skyller inn over kollegiet. Når krybben er tom, bites hestene. Ledelse i nedgangssituasjoner og motvind er mange ganger mer krevende enn det motsatte. Om man ikke får trent på dette i praksis, som jo er det beste, bør man mentalt trene og forberede seg på slike situasjoner også.

Gikk du glipp av møtet?

Se presentasjonen til Leif Petter Madsen om prosessen knyttet til å melde oppbud og alle de formelle og praktiske forhold knyttet til dette. Madsen er Partner i Wikborg og Rein og en meget erfaren bobestyrer.

Se presentasjonen til Sigurd Thingsaker om prosjektet DSOP (Digitalt Samarbeid Offentlig og Privat) og lden nye øsningen via Altinn som gjør det lettere å samle inn relevant kunnskap fra alle sider av bordet om den situasjonen som har oppstått.