Møte i regi av: PF Samferdsel

Smarte Veger & Samferdsel

Smarte Veger & Samferdsel

25 sep. 2019 kl 09:00 - 15:00

SALT

Legg møtet inn i Outlook: iCalSammen med TU Event, Våre Veger og Veier24.no inviterer vi deg til den 5. årlige konferansen om Smarte Veger & Samferdsel.

Måten vi beveger oss rundt på er i endring og påvirkes av stadig nye løsninger som blant annet skal effektivisere, øke trafikksikkerheten og senke utslippene fra transportsektoren. Lettere elektriske kjøretøy og delingsløsninger preger bybildet i stadig større grad. Digitalisering og automatisering åpner for nye, sikrere og mer effektive løsninger. I årets konferanse om «smarte veger og samferdsel» vil vi rette søkelys mot følgende spørsmål:

  • Hvordan kan kunstig intelligens brukes for å nå målet om effektiv, miljøvennlig og sikker trafikkavvikling?
  • Kan de nye elektriske sparkesyklene bidra til å løse byenes miljø- og trafikkproblemer?
  • Kan automatiserte løsninger redusere antall ulykker i veitrafikken?
    Kan satellittbasert veiprising treffe bedre enn dagens omdiskuterte bompengesystem?

Program

  • Jon Georg Dale, Samferdselsminister (tbc)
  • Bernt Reitan Jenssen, CEO, Ruter
  • Kjell Werner Johansen, Assisterende direktør, Transportøkonomisk institutt

Hva er mulig? Hvor langt er vi kommet? Og hva må til for å nå målet?

Ikke gå glipp av årets Smarte Veger og Samferdsel: en solid mulighet for faglig påfyll og oppdateringer, og for å holde tritt med samferdselssektorens rivende teknologiutvikling.

Vi starter med registrering og kaffe klokken 09:00 og hilser velkommen til faglig program klokken 09:30.

Velkommen!

Påmelding via TU Event: Smarte Veger & Samferdsel

Ønsker du medlemskap i Polyteknisk Forening? Meld deg inn her.