Møte i regi av: PF CO2-håndtering

Hvordan fanges og renses CO2 – og hvordan skaper norske bedrifter verdier med denne teknologien?

Hvordan fanges og renses CO2 – og hvordan skaper norske bedrifter verdier med denne teknologien?
Foto: Aker Solutions

6 Mar. 2020 kl 08:30 - 10:00

Polyteknisk Forening

Legg møtet inn i Outlook: iCal

Påmelding


I denne nettverksfrokosten får du mer innsikt i hvordan fangst-teknologiene for CO2 brukes nå og hvilke nye teknologier som utvikles. Du møter både etablerte leverandører og entreprenører som bidrar til knoppskyting, bedriftsetablering og eksportmuligheter.

Program:

  • Jon Christopher Knudsen, Vice President Global Business Development, Aker Solutions: Just Catch – moden teknologi og pågående prosjekter innen fangst og rensing av CO2
  • Kari Forthun, CTO, Compact Carbon Capture: Nye teknologier for fangst og rensing av CO2 – med globalt vekstpotensial
  • Hans Jørgen Vinje, CTO, Gassnova: Perspektiver fremover for norsk verdiskaping knyttet til teknologier for fangst og rensing av CO2

Norske industri- og teknologimiljøer er langt fremme innen fangst og rensing av CO2. Norske myndigheter har tatt en klar internasjonal posisjon knyttet til potensialet for å lagre CO2 fra Europa under Nordsjøen. Verdensmarkedet kan bli stort både i industri- og energisektorene, men teknologien er foreløpig lite utbredt. CO2-håndtering er aktuelt for all prosess- og avfallsindustri, for hydrogen fra naturgass samt for kullkraftproduksjon. Teknologien muliggjør også negative utslipp av CO2.

Hold av tidspunktet, programmet oppdateres løpende.

Denne nettverksfrokosten er i samarbeid med Aker Solutions og er åpen og gratis for alle.

Frokosten er klar fra kl. 0800.

Velkommen!

Påmelding

Ticket Type Spaces
Ikke medlem av Polyteknisk Forening
Medlem av Polyteknisk Forening


Ønsker du medlemskap i Polyteknisk Forening? Meld deg inn her.