Møte i regi av: Polyteknisk Forening og Norsk-Svensk Handelskammer

Hva er egentlig greia med 5G?

Hva er egentlig greia med 5G?

26 Apr. 2019 kl 08:30 - 10:00

Polyteknisk Forening

Møtet er avholdt!
Påmelding


Hva skal vi med 5G, vil det endre måten vi lever, jobber og samhandler på? Hvem vil tjene på 5G?

I samarbeid med Norsk-Svensk Handelskammer inviterer vi til et frokostmøte der du får høre om hva som er realitetene bak mystikken knyttet til 5G.

Den globale datatrafikken vil trolig femdobles innen utgangen av 2024. Da står 5G sentralt enten det snakkes om smarte byer, autonome biler, digital helse, virtuell virkelighet eller “fiber-i luften”. Mange tenker på 5G som en teknologi som igjen vil gi raskere nett. Men det er noe mye mer: Den virkelige verdien av 5G er mulighetene teknologien gir mennesker, næringsliv og verden som helhet; industri, regioner, tettsteder og byer vil kunne knyttes sammen på en smartere og mer bærekraftig måte.

Du møter Magne Jernæs, Ericssons kundeansvarlig for Telia i Norge, som går nærmere inn på 5G-teknologiens muligheter og begrensninger. Ericsson er blant infrastrukturleverandørene til utbyggingen av 5G i Norge.

Møtet ledes av Kai Eide, styreleder i Norsk-Svensk Handelskammer Oslo og medlem av Direksjonen i Polyteknisk Forening.

Lett frokost serveres fra kl. 08:00

Velkommen!

Påmelding

Påmelding er stengt for dette møtet.

Ønsker du medlemskap i Polyteknisk Forening? Meld deg inn her.