Møte i regi av: PF Energi

Energitimen: Hydrogen

Energitimen: Hydrogen

18 sep. 2019 kl 08:00 - 10:00

Polyteknisk Forening

Legg møtet inn i Outlook: iCal

Påmelding


Vi samler eksperter, talenter og ledere på tvers og holder hverandre oppdatert på teknologi- og samfunnsutviklingen av betydning for energimarkedet – og vice versa.

Hold av tidspunktet. Programmet oppdateres løpende.

Frokosten er klar fra kl. 0730.

Velkommen!

Om Energitimen

Arrangementet inngår i Energitimen – Polyteknisk Forenings nye seminarserie om aktuelle tema i energibransjen. Kraftsystemet er dynamisk, sammensatt og stadig i endring. Ny teknologi tas i bruk, nye rammebetingelser kommer inn og eksterne faktorer som klima kan raskt endre grunnlaget for tidligere beslutninger. Selv for de som til daglig jobber med deler av kraftsystemet og fornybar energi kan det være utfordrende å skaffe seg oversikt. Hvordan virker kraftmarkedet? Hva betyr vannrammedirektivet for forsyningssikkerheten? Hvorfor skal EU bry seg med hvordan NVE jobber? Er hydrogen den nye energibæreren? Energitimen hos Polyteknisk Forening gir en saklig og balansert presentasjon av aktuelle tema innen kraft- og fornybarbransjen og er en møteplass for deg som ønsker å utvide din forståelse.

Påmelding

Billettype Pris Plasser
Medlem i PF
0,00 kr
Ikke medlem i PF
200,00 kr

/


Ønsker du medlemskap i Polyteknisk Forening? Meld deg inn her.