Møte i regi av: PF Samferdsel

Hva skjer egentlig med elektrifisering av fjordtransporten?

Hva skjer egentlig med elektrifisering av fjordtransporten?
Foto: Brian Cliff Olguin/DN Foto: Marius Gjerset/flickr Foto: Stig Schjølset/Twitter Foto: Heidi Neilson

10 Sep. 2019 kl 08:30 - 10:00

Polyteknisk Forening

Møtet er avholdt!
Påmelding


Det siste året har elektrifiseringen av trafikken på fjordene i Norge skutt fart. Flåm har fått sin første elektriske sightseeingbåt, Ampere er ikke lengre den eneste elektriske bilferga og Nesoddbåtene blir elektriske i løpet av Oslos år som miljøhovedstad i 2019.

I dette frokostseminaret møter du ekspertene og lærer om:

Stig Schjølset, spesialrådgiver for grønn konkurransekraft i Klima- og miljødepartementet: Intro til handlingsplanen for grønn skipsfart og hvordan målet om halvering av utslippene fra skipsfarten skal nås
Marius Gjerset, teknologiansvarlig i ZERO: Er handlingsplanen ambisiøs nok? Har vi virkemidlene til å stimulere næringen til å ta de nødvendige stegene mot nullutslipp?
Gjermund Grimsby, partner i Menon Economics: Hvilke økonomiske muligheter gir lavutslipps- og nullutslippsskip for den norske maritime næringen?
Heidi Neilson, miljøsjef i Oslo Havn: Plan for reduksjon av utslipp med 85 % innen 2030 og hvordan Oslo Havn på sikt skal bli en nullutslippshavn

Pedram Nadim fra styret i PF Samferdsel er dagens ordstyrer i paneldebatten.

Tre konsulentmiljøer har anbefalt å satse på ytterligere elektrifisering av fergedriften, da dette vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt selv uten å regne inn klimaeffektene. Og på horisonten er det muligheter for hydrogenelektriske hurtigbåter.

Regjeringens har også et mål om halvering av utslippene fra skipsfarten innen 2030 og lanserte i juni handlingsplan for grønn skipsfart.

Du er invitert til dialogen der vi spør:

  • Hvilke utfordringer og muligheter skaper dette?
  • Er målet om utslippsreduksjon fra skipsfarten ambisiøst nok? Er det i det hele tatt realistisk å gjennomføre?
  • Hva skal til av teknologisk utvikling, etablering av infrastruktur og økonomiske insentiver for å nå målet?

Frokosten er klar fra kl. 0800.

Velkommen!

Påmelding

Påmelding er stengt for dette møtet.

Ønsker du medlemskap i Polyteknisk Forening? Meld deg inn her.