MIT Club of Norway og Polyteknisk Forening «Quo Vadis oljenasjonen» – første kunnskapsseminar

Publisert: 21. desember 2018

Fikk du ikke vært på det første kunnskapsseminaret MIT Club of Norway og Polyteknisk Forening tilbyr i «Quo Vadis oljenasjonen»-serien?
Her er noen inntrykk fra møtet med temaet «Norsk økonomis bærekraft i lys av Paris-avtalen»:

I løpet av de siste månedene er “verdens viktigste sak”, klimautfordringen, gjort gjenstand for en rekke oppslag. DNV GL viser i sin årlige rapport at utviklingen neppe går raskt nok. Det mellomstatlige vitenskapelige klimapanelet IPCC ga først ut sin rapport som viste at forskjellen mellom 1,5 og 2 graders oppvarming vil være dramatisk.  Senere kom den norske regjeringens rapport fra Klimarisikoutvalget der både en varmere fremtid, og en der Norge ikke lenger produserer olje og gass, ble belyst. Sist, COP24 i Polen, der man ble enige om felles rutiner for rapportering av utslipp.

     

I samarbeid med MIT Club of Norway inviterte vi til det første seminaret i serien «Quo vadis oljenasjonen» om norsk økonomis bærekraft i lys av Paris-avtalen. Her møttes toneangivende aktører fra politikk, akademia, næringsliv og finans.

          

På programmet stod:

  • Mette Vågnes Eriksen, Generalsekretær Polyteknisk Forening – Velkommen
  • Sven Mollekleiv, Senior Vice President DNV GL – Konferansier
  • Sveinung Rotevatn, Statssekretær (V), Klima- og miljødepartementet – Norge som foregangsland i en global lavutslippsøkonomi
  • Martin Skancke, leder utvalget: Globale klimaendringer: Hva betyr det for norsk økonomi? – Utvalgets konklusjoner
  • Elisabeth Holvik, Sjefsøkonom Sparebank1 –Vil finansindustrien fortsatt la pengene flyte til oljeindustrien?
  • Bent Erik Bakken, MIT ’94, senior sjefsforsker, DNV GL: Energy Transition Outlook – Vil globale og europeiske investeringer i olje og gassutvinning reduseres frem mot 2050?
  • Jørgen Randers, MIT ’72, professor emeritus i klimastrategi, Handelshøyskolen BI – Vi må stenge de siste kranene før 2050!
  • Paneldebatt
  • Jon Samseth, MIT Club of Norway President – Avslutning

Ingen av de fem i panelet protesterte på Jørgen Randers konklusjon om at skal en sikre en bærekraftig fremtid, kan ikke en eneste dråpe olje eller kubikkmeter gass, tas opp etter 2050. For Norge betyr dette at det nå hvert år må skapes 10 000 arbeidsplasser i andre sektorer. Et oppfølgingsmøte med MIT Club før påske vil se på hvordan slik ny verdiskaping kan skje. MIT har med kun sine 11 000 studenter vært arnested for en knoppskyting hvis – i stor grad verdensledende – bedrifter i dag har over dobbelt så stor omsetning som den norske økonomien.