PFs historie: Mingling i over 100 år

Publisert: 21. april 2015

Møtene i PF er alltid blitt avsluttet med sosialt samvær, men formen var litt annerledes før enn i dag. På 1800- og begynnelsen av 1900-tallet serverte man varm punch. Bollemesteren sto ved bollen og øste opp i glassene. Stadskjemiker Ludvig Schmelck hadde denne rollen i over 30 år, og han var kjent for sine humoristiske og villedende foredrag mens han rørte i Bollen. I 1903 startet Schmelk en innsamlingsaksjon for å skaffe foreningen sin egen punchebolle. Medlemmene ble avkrevet en krone hver. Bollen ble laget av gullsmed Prytz og fikk inskripsjonen : «Samlingstanken er Bollens Løsen. Den vokser når flittigt en bruker Øsen». Tegningen er fra et PF-sanghefte ca 1890.

I dag er PFs møter ikke bare en arena for læring og kunnskapsutveksling, men også for mingling, diskusjon og sosialt samvær både før og etter debattene. PFs medlemmer har selv vektlagt dette sosiale aspektet ved møtene som en viktig del av foreningens aktivitet.