PFs historie: Medlemstall på opptil 12.000

Publisert: 13. april 2015

Ved 25-års jubileet i 1877 hadde PF 214 medlemmer:
83 ingeniører
7 arkitekter
17 fabrikkeiere
8 direktører
9 bestyrere
14 grosserere
9 verksmestere
8 professorer
18 offiserer
6 apotekere
3 tollkasserere
1 fotograf
I alt hadde medlemmene bort imot 50 forskjellige titler, fra murerhåndlanger og volontør til statsråd og minister.
I 1883 hadde PF 283 medlemmer. Til sammenligning hadde Den Norske Ingeniør og Arkitekt Forening (i dag Tekna) 92 medlemmer.
I 1898 var medlemstallet steget til 594, hvorav den gang kategorisert som «464 innenbys, 123 utenbys og 11 utenlands».
I 1908 passerte medlemstallet 1.000, i 1950 var det steget til 2.000. I perioden fra ca. 1975 til 1983 steg medlemstallet til over 12.000, for deretter å synke langsomt til dagens medlemstall på ca. 2.700.