foto: NWiSTEM, privat, DNV, Moment Studio, Natalia Pipkina, Signe Dons, Hammer & Hanborg, Blue-C, C. F. Wesenberg, Abelia, Irene R. Mjelde, Innovasjon Norge/Charlotte Wiig, Simula Research Laboratory, Medium, Martin Skulstad

Lytt til samtalene fra Kvinnedagen i Polyteknisk Forening

Publisert: 10. mars 2022

Norge ligger på topp når det gjelder likestilling, men vi har fortsatt et enormt forbedringspotensial. Kvinner er fortsatt en minoritet blant toppledere i næringslivet, blant gründere, styreledere og investorer. Som en oppladning til Kvinnedagen samlet vi 15 kvinner for å snakke om å ville og våge som kvinnelig gründer til vorspiel. Lytt til samtalene fra Kvinnedagen her:

#PolyPod – Å ville og våge: Tallenes tale for kvinnelige gründere

 • Anita Krohn Traaseth, styreleder Startup Norway, medlem av det Europeiske Innovasjonsrådet og forfatter 

I denne episoden hører du Anita Krohn Traaseth innlede kvinnedagen med de harde fakta om likestillingen i Norge, den enorme utviklingen vi har sett, men også hvor langt unna målet vi egentlig er. Hva skal til for å ville og våge som kvinnelig gründer?  

#PolyPod – Å ville og våge: Styring og ledelse med kvinnelige gründere

 • Hilde A. Grønland Kuburic, styreleder, PF Styrenettverk  
 • Susanne Gløersen, Deputy Head of sustainable banking, SEB 
 • Janne Log, daglig leder, Samvirkene  
 • Ranveig Strøm, Director of Innovation, Simula Gründergarasjen  

I denne episoden lærer du om hvordan det legges til rette for bedre representasjon av kvinner i styrerommene. Hvordan kan ledere drive likestillingen i riktig retning, og hvilken rolle spiller gode rollemodeller? 

#PolyPod – Å ville og våge: Bærekraftig satsing med kvinnelige gründere

 • Ida Pernille Hatlebrekke, styreleder, PF Bærekraft
 • Sigrun Syverud, Founder & CEO, Fjong
 • Birgit Liodden, Founder & CEO, The Ocean Opportunity Lab
 • Karoline Sjødal Olsen, Co-Founder & CEO, Blue Lice

I denne episoden lærer du mer om kvinner i bærekraftig gründervirksomhet. Hvordan skaper vi meningsfulle arbeidsplasser som kan tiltrekke mangfold og flere kvinner i den grønne økonomien?

#PolyPod – Å ville og våge: Neste generasjon med kvinnelige gründere

 • Elise Anthonisen, programsjef i Polyteknisk Forening
 • Trine Larsen, Managing Partner, Hammer & Hanborg
 • Vilde Regine Tellnes, Founder & CEO, Healthy EATS

I denne episoden lærer du om hvilke trender man ser i gründeruniverset i sammenheng med 2030-målene. Hva blir viktig fremover, og er det fortsatt et tabu å snakke om mislykkede prosjekter?  

#PolyPod – Å ville og våge: Digitalt lederskap med kvinnelige gründere

 • Nada Ahmed, styreleder, PF Digitalt lederskap
 • Marie Louise Sunde, Co-Founder & CEO, Equality Check
 • Anita Krohn Traaseth, styreleder Startup Norway, medlem av det Europeiske Innovasjonsrådet

I denne episoden lærer du om hvordan risiko og ofring oppleves når man satser, og hvilken rolle familiesituasjon spiller inn. Hvilke forutsetninger bør ligge til grunn for å ville og våge som kvinnelig gründer?

Du kan se alle panelsamtalene her: 

Det er flere toppledere i børsnoterte selskaper som heter Arne, enn som er kvinne, se Arnekampanjen.

Ta kontakt med Styret i PF Digitalt Lederskap, PF Bærekraft, PF Styrenettverk og PF Next!