Lytt til #PolyPod: Nytt år, nye muligheter – også for like muligheter?

Publisert: 16. desember 2021

Hvordan står det til med næringslivets og offentlig sektors evne til å skape verdier med hele landets arbeidsstokk? Hva legger unge talenter vekt på i valg av arbeidsgiver – og hva preger oppstartsselskaper? Hvordan henger likestilling, mangfold og teknologi sammen? Har vi fått bedre mangfold i eierskap og jobb gjennom koronakrisen?

Lytt til samtalen mellom:

  • Janne Log, daglig leder, Samvirkene
  • Gro Myking, konserndirektør, KLP
  • Trine Larsen, hodejeger og partner, Hammer & Hanborg
  • Mette Vågnes Eriksen, generalsekretær, Polyteknisk Forening

I denne samtalen lærer du om de viktigste strukturelle og kulturelle likestillingsutfordringene; som yrkesdeltagelse, deltidsstillinger, eierskap og kunnskap. Du hører om ubevisst og bevisst skjevhet i kjønnsfordeling, som at 25% av ingeniørstudentene i Norge er kvinner, 20% av aksjene på Oslo Børs eies av kvinner, 30% av gründerne i Norge er kvinner og 10% av super-startups startes av en kvinne. Deltagerne forteller om hva de beste gjør for å lykkes og gir også noen gode råd til den nye regjeringen om nye muligheter i det nye året.

Ta gjerne kontakt med styret i PF Styrenettverk nå!