foto: Torgeir Haugaard / Forsvaret, Kagge forlag Forsvaret, DN

Lytt til #PolyPod: Krig, konflikt og militærmakt: Norsk forsvar i en endret verden

Publisert: 20. desember 2023

Krig er fortsatt et politisk verktøy, men mye har endret seg når det kommer til hvordan krig og væpnede konflikter utspiller seg. Terrororganisasjoner og opprørsgrupper fører krig mot stater og kulturer, samtidig som krigen i Ukraina er en gammeldags krig der en stat forsøker å erobre en annen. Dette har skapt en ny usikkerhet i Norge og i Europa. 

Lytt til samtalen mellom:

  • Sverre Diesen, general, forsker, Forsvarets forskningsinstitutt, tidligere forsvarssjef og forfatter av «Krig, konflikt og militærmakt» og direksjonsmedlem, Polyteknisk Forening
  • Harald Høiback, oberstløytnant, professor og forskningssjef, Forsvarets museer
  • Kjell Inge Bjerga, direktør og professor, Institutt for forsvarsstudier, Forsvarets høgskole
  • Ida Maria Oma, førsteamanuensis, Institutt for forsvarsstudier, Forsvarets høgskole
  • Sverre Strandhagen, kommentator, DN er kveldens bademester

I denne episoden lærer du om hva slags aktører som vil gå til krig, med hvilken hensikt, og med hvilke midler. Du hører om hvordan et lite land som Norge kan klare å henge med i en stadig mer kostbar militær utvikling. Deltakerne diskuterer hvordan det står til med det norske forsvaret og hva som kreves for at det skal kunne møte morgendagens trusler.

Episoden er et opptak fra bokbadet av Sverre Diesens bok «Krig, konflikt og millitærmakt» i Polyteknisk Forening.

Vi takker Gyldendal Forlag som støtter dette bokbadet og gjør det åpent og gratis for alle. Boken «Krig, konflikt og militærmakt» finner du her.

I Polyteknisk Forenings bokbad-serie, #PolyBok, får du et nært møte med forfatterne bak nyutgivelser og annen aktuell sakprosa. Med utgangspunkt i forfatternes bøker, åpner vi opp for den ærlige og uredde samtalen om dagens viktigste temaer.

Ta gjerne kontakt med styret i PF Samfunnssikkerhet!