foto: polyteknisk forening

Lytt til #PolyPod: Køordning for tilknytning til strømnett: Funker det?

Publisert: 17. juni 2024

Tilgang til elektrisk kraft er en sentral forutsetning for det grønne skiftet og den økonomiske veksten i Norge. I dag er det ikke nok kapasitet i strømnettet til alle som ønsker å produsere eller bruke strøm. Står vi i fare for å gå glipp av viktige samfunnsbyggende prosjekter? Finnes det alternative rettferdige vurderingskriterier?

Lytt til samtalen mellom:

  • Sverre Gotaas, administrerende direktør, Herøya Industripark og direksjonsmedlem, Polyteknisk Forening
  • Jon Gravråk, administrerende direktør, Bulk og direksjonsmedlem, Polyteknisk Forening
  • Christine Kaaløy, næringspolitisk rådgiver, Fornybar Norge
  • Stein Øvstebø, leder Kraftsystemer, Nett & Konsesjoner, Hydro og leder av Infrastrukturutvalget, Norsk Industri
  • Alis Helene Tefre, VP Strategy, Equinor og styremedlem i PF Energi

I denne episoden lærer du om utfordringene knyttet til tilgangen til elektrisk kraft i Norge, spesielt i forbindelse med det grønne skiftet og økonomisk vekst. Vi diskuterer hvordan dagens kriterier for vurdering av tilknytningssøknader til strømnettet, som tidspunkt for søknad og modenhet, ofte ikke reflekterer samfunnsnytten, som lokal verdiskaping og karbonkutt. Du hører om risikoen for å miste viktige samfunnsbyggende prosjekter og får forslag til bedre vurderingskriterier. Dette åpner for en bredere diskusjon om hvordan energipolitikken kan tilpasses for å støtte samfunnsbyggende og miljøvennlige prosjekter.

Har du spørsmål eller innspill? Ta gjerne kontakt med styret i PF Energi