foto: Statkraft

Lytt til #PolyPod: Klimakrise og naturkrise – kan vi håndtere begge samtidig?

Publisert: 12. juni 2024

Verden står i en klimakrise, og samtidig varsles det også om en naturkrise. Menneskelig aktivitet varmer opp verden. Samtidig fortrenger dagens forbruk store naturarealer. Hvilken krise skal vi løse først, og kan vi egentlig velge? 

Lytt til samtalen mellom:  

  • Bård Tufte Johansen, programleder i «Oppsynsmannen», NRK 
  • Kristin Halvorsen, direktør i CICERO Senter for klimaforskning 
  • Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet 
  • Sofie Høgestøl, førsteamanuensis, det juridiske fakultet, UiO, leder samtalen

I denne episoden er du med på Statkraftkonferansen 2024 og du lærer om forholdet mellom klimakrise og naturkrise. Du får også inspirasjon til hvordan de begge må og kan håndteres.

Har du spørsmål eller innspill? Ta gjerne kontakt med styrene i PF Energi og PF Bærekraft!