foto: Polyteknisk Forening

Lytt til #PolyPod: Hvordan beslutte forholdet mellom offentlige og private velferdstjenester? 

Publisert: 21. februar 2022

Få politiske saker skaper like stort engasjement som samspillet mellom – og de politiske konfliktene rundt offentlige og privatdrevne tjenester i velferssektoren. En viktig årsak til at SV ikke ble med i Støre-regjeringen var at partiet mente SP og AP ikke ville gå langt nok i å stoppe utbredelsen av «profitt i velferden». Hvilke forutsetninger må ligge til grunn for å nå velferdsmål med bruk av både offentlige og private aktører?   

Lytt til foredraget med: 

  • Jan Grund, professor emeritus, OsloMet 
  • Møteleder og styremedlem i PF Senior, Kirsti Koch Christensen  

I dette foredraget drøftes det hvilke argumenter som brukes i debatten om bruken av private aktører i velferden, og hvilke forutsetninger som må være oppfylt for at vi, som tidligere statsminister Jens Stoltenberg formulerte det i sin memoarbok, «ikke må være redd for private løsninger dersom de faktisk gir bedre resultater».  

Opptak fra det direktesendte foredraget kan du se her:

Ta kontakt med styret i PF Senior, PF Helse og PF Samfunnsøkonomi!