foto: polyteknisk forening

Lytt til #PolyPod: Hva kan demokratisk eierskap tilføre norsk næringsliv?

Publisert: 14. juni 2024

Hva er de nyeste funnene angående ansatte-eide bedrifter og samvirker i Norge?  

Lytt til samtalen mellom:  

  • Vigdis Mathisen, forbundsleder, Finansforbundet 
  • Hilde Wisløff Nagell, rådgiver, Tankesmien Agenda 
  • Per Fredrik Forsberg Johnsen, seniorøkonom, Menon Econmics 
  • Rasmus Bøgh Holmen, partner, Vista Analyse og styreleder, PF Samfunnsøkonomi 

I denne episoden lærer du om hva demokratisk eierskap er og du hører om de nyeste funnene angående ansatte-eide bedrifter og samvirker i Norge. Du lærer også om om hva eierskapsdebatten dreier seg om hvorfor den er så polarisert. Og om hvilken eierskapsform har vist seg å være mest lønnsom.  

Har du spørsmål eller innspill? Ta gjerne kontakt med styret i PF Samfunnsøkonomi