Lytt til #PolyPod: Hva er det største klimatiltaket i norsk industrihistorie?

Publisert: 17. desember 2021

Samarbeidsprosjektet HEGRA, Herøya Grønn Ammoniakk, planlegger å levere klimanøytralt drivstoff til skipsfart og grønn gjødsel til landbruket. Prosjektet vil kutte 800.000 tonn CO2 årlig, like mye som det årlige utslippet fra rundt 300.000 fossildrevne personbiler. Hvordan skal de få det til teknologisk, kommersielt og raskt nok for å ta en ledende posisjon i den internasjonale konkurransen?

Lytt til samtalen mellom:

  • Erlend Broli, kommersiell direktør, Statkraft
  • Øystein Kostøl, prosjektdirektør, Yara
  • Gerd Berit Rekve, prosjekteringsleder, Aker Clean Hydrogen
  • Mette Vågnes Eriksen, generalsekretær, Polyteknisk Forening

I denne episoden lærer du om hvordan grønn ammoniakk fra fornybar energi blir til gjennom elektrolyse og hvordan dette kan gjøres på dagens anlegg på Herøya. Du hører om den eksisterende globale infrastrukturen som gjør utrulling av grønn ammoniakk effektiv på kort tid. Du lærer også om det konkrete samspillet mellom marked og myndigheter for å nå klimamålene og styrke konkurransekraften. Deltagerne deler dessuten sine erfaringer ved å jobbe med teknologiutrulling i partnerskap mellom tre store norske konsern – fra Herøya til «hele verda».

Ta gjerne kontakt med styret i PF Energi, styret i PF Samferdsel eller styret i PF Bærekraft nå!