foto: FFI

Lytt til #PolyPod: Hva betyr klimaendringene for nasjonal sikkerhet?

Publisert: 20. desember 2023

Hvordan påvirker klimaendringene den sikkerhetspolitiske situasjonen globalt? Hvordan kan Forsvarets operasjoner og virksomhet tilpasses den nye virkeligheten?Hvordan skal vi håndtere sikkerhet i nordområdene i lys av klimaendringene? Hvilke teknologiske løsninger reduserer Forsvarets klima- og miljøavtrykk?

Lytt til hovedinnlegget fra Utenriksminister Espen Barth Eide.

Hør også panelsamtalen med:

  • Elisabeth Natvik, viseadmiral, sjef Forsvarsstaben
  • Martin Tesli, oberst, sjef 132 luftving på Ørland, Forsvaret
  • Willie Wågen, CEO, Sustainable Energy
  • Brynjar Arnfinnsson, seniorforsker, FFI
  • Robert Westlund, miljøsjef, Försvarets materielverk
  • Erik Wold, programleder

I denne episoden får du konkrete eksempler på et forsvar mot klimaendringer og også praktiske løsninger for det operative norske Forsvareet og landets forsvarsindustri.

Episoden er et opptak fra FFIs klima- og sikkerhetskonferanse 2023. Du finner videoopptak av hele konferansen på www.ffi.no.

Ta gjerne kontakt med styret i PF Samfunnssikkerhet eller styret i PF Bærekraft!