foto: Polyteknisk Forening

Lytt til #PolyPod: Hva betyr den ferske personvernkommisjonen?

Publisert: 30. september 2022

Personvernkommisjonen kom nettopp med sin NOU på 242 sider med 140 anbefalinger og tiltak. Hva er viktig – og hvorfor – og hva skjer med personvernet fremover innen offentlig forvaltning, justissektoren, skole- og barnehagesektoren samt forbrukersektoren?

Lytt til samtalen mellom:

  • Trine Skei Grande, bærekraftsdirektør, Footprint/Sopra Steria, medlem av Personvernkommisjonen og direksjonsmedlem i Polyteknisk Forening
  • Ingvild Næss, Chief Privacy and Data Trends Officer, Schibsted, medlem av Personvernkommisjonen og direksjonsmedlem i Polyteknisk Forening
  • Mette Vågnes Eriksen, generalsekretær, Polyteknisk Forening

I denne episoden lærer du om analysene og anbefalingene i NOUen. Du hører om hvordan Personvernkommisjonen har jobbet og om hvorfor det er dissens rundt målrettet reklame. Du får også en pekepinn på hvor personvernet vårt som bærebjelke i en sivilisert, demokratisk rettsstat står om noen år.

Ta kontakt med styret i PF Digitalt Lederskap og styret i PF Samfunnssikkerhet nå!