foto: polyteknisk forening

Lytt til #PolyPod: Europas største forekomst av sjeldne jordarter

Publisert: 28. juni 2024

Hva betyr forekomsten på Fensfeltet i Telemark for det grønne skiftet, for forsyningssikkerhet og for digitalisering? Hva er avveiningene mellom lokal natur og globalt klima? Hvor stor kan norsk mineralnæring med ny teknologi bli? 

Lytt til samtalen mellom: 

  • Alf Reistad, CEO, Rare Earths Norway 
  • Mette Vågnes Eriksen, generalsekretær, i Polyteknisk Forening 

I denne episoden lærer du om omfanget og betydningen av Europas største forekomst av kritiske mineraler, som ligger i Telemark. Du får praktiske eksempler på ny teknologi og nye prosesser for ansvarlig mineralutvinning med tilhørende avbøtende tiltak lokalt. Du hører også om historien for mineralvirksomheten og om de store mulighetene fremover for ny norsk gruveindustri. Litt uvanlig, så får du oppfordringen om å glemme alt du tidligere har hørt. 

Har du spørsmål eller innspill? Ta gjerne kontakt med styret i PF Materialteknologi