foto: Polyteknisk forening

Lytt til #PolyPod: En Nasjonal transportplan for fremtiden?

Publisert: 30. mai 2024

Hva må Nasjonal transportplan, NTP, være for at vi fortsatt skal ha sikker og effektiv mobilitet for personer og gods i et nytt verdensbilde preget av klimaendringer og krig i Europa? Har vi de rette målene og virkemidlene, og gjør vi nok for å nå dem? 

Lytt til samtalen mellom: 

  • Jon-Ivar Nygård, Samferdselsminister (Ap) 
  • Trond Helleland, andre nestleder Transport- og kommunikasjonskomiteen (H), Stortinget 
  • Liv Kari Skudal Hansteen, administrerende direktør, RIF 
  • Aud Hove, nestleder, Hovedstyret, KS 
  • Elise Caspersen, fagansvarlig maritim, ZERO og styreleder, PF Samferdsel 

Den ferske Nasjonal transportplan 2025-2036 skal vedtas av Stortinget før sommeren og i denne episoden hører du den den politiske og faglige diskusjonen med Samferdselsministeren, opposisjonen og fagekspertene. 

Har du spørsmål eller innspill? Ta gjerne kontakt med styret i PF Samferdsel