foto: Polyteknisk Forening

Lytt til #PolyPod – Elefanten i rommet: Gir satsing på atomkraft mer atomvåpenspredning? 

Publisert: 24. juni 2022

Denne uka møtes mange av verdens stater i Wien for å diskutere de humanitære konsekvensene av atomvåpen, da opprustningen av atomvåpen er høyere enn på mange år. Er redselen for atomvåpenspredning grunn nok til at Norge ikke skal satse på atomkraft? For er det egentlig sammenheng mellom satsing på atomkraft og mer atomvåpenspredning? 

Lytt til samtalen mellom:  

  • Mathias Meyer, medlem av Klimavenner for Kjernekraft, studerer samfunnsøkonomisk analyse UiO, folkevalgt for Høyre Bydel Bjerke og styremedlem i PF Next 
  • Philippe Bédos Ulvin, utenriksjournalist i NRK med mastergrad i Internasjonal Sikkerhet fra Sciences Po  
  • Elise Anthonisen, programsjef i Polyteknisk Forening 

I denne episoden lærer du om atomkraftteknologi og arbeid for atomsikkerhet. Hvorfor er vi så redde for å satse på atomkraft i Norge? Burde man stole på internasjonale avtaler for nedrustning og konkrete forbud mot atomvåpen når verdensbildet endrer seg så raskt? Kommer vi kanskje til å se et generasjonsskifte i Norge for aksept rundt satsing på dette området?  

«Elefanten i rommet» er en ny podcastserie under #PolyPod – i regi av Polyteknisk Forenings studentnettverk, PF Next. Her snakker vi om hva som burde snakkes mer om i det offentlige rom, ved å invitere inn nye og utfordrende stemmer hver måned.