Lansering av Norsk forening for CO₂-håndtering

Publisert: 13. desember 2018

Fra sin base i Oslo samler Polyteknisk Forening aktørene i den norske verdikjeden for fangst, transport, bruk og lagring av CO2, ved å etablere Norsk forening for CO2-håndtering.

Norsk forening for CO2-håndtering har som formål å dele kunnskap om fangst, transport, bruk og lagring av CO2 som nødvendig klimateknologi globalt, og som grønn vekstmulighet for Norge, ved å være en samlingsplass for dialog og nytenkning.

Norsk forening for CO2-håndtering samler tekniske, kommersielle, juridiske og finansielle fagfolk fra næringsliv, organisasjoner, akademia og myndigheter.

Lanseringen finner sted 6. februar 2019.

Aktørene i verdikjeden for CO2 samles til korte, åpne frokost- og ettermiddagssamlinger der medlemmene orienterer hverandre og inviterer gjester til å presentere relevante tema. Nettverket legger til rette for at alle norske og utenlandske interessenter kan fremme kunnskap på denne plattformen. Norsk forening for CO2-håndtering kan delta på offentlige arrangementer for å dele kunnskap og erfaring om CO2-håndtering også utenfor fagmiljøet.

Norsk forening for CO2-håndtering etableres med nettverksstyret:

  • Ingvild Ombudstvedt, Owner/Lawyer, IOM Law (Leder)
  • Jannicke Gerner Bjerkås, Direktør CCS, Fortum Oslo Varme
  • Per Brevik, Direktør for alternativt brensel og bærekraft, Norcem
  • Anne Strømmen Lycke, CEO, NORSAR
  • Torleif Madsen, CEO, Compact Carbon Capture
  • Per Sandberg, Business Development, Equinor

Alle medlemmer av Polyteknisk Forening kan være medlem.