Kosmisk stråling og klimaendringene: se presentasjonene

Publisert: 1. april 2019

Det er svært sikkert at global oppvarming er menneskeskapt og forskere setter ikke spørsmålstegn ved at CO2 har en innflytelse på klodens temperatur. FNs klimapanel viser at det er mer sannsynlig at mennesker har stått for 80% enn for 20% av oppvarmingen av kloden. Verdens ledere samler seg om behovet for å redusere klimagassutslippene dramatisk og raskt. Til tross for dette, hevder noen miljøer at den pågående globale oppvarmingen først og fremst skyldes kosmisk stråling.

Gikk du glipp av møtet? Se presentasjonene fra: