Kommunenes rolle i det grønne skiftet: Se presentasjonene

Publisert: 6. desember 2019

Gikk du glipp av seminaret om kommunenes rolle i det grønne skiftet?

Vi fikk innblikk i hvordan det jobbes med dette i små og store kommuner, hvor trykker skoen mest – og hvordan innbyggerne involveres i prosesser rundt omstilling.

På programmet stod:

  • Martha Marie Øberg, Avdelingsleder, Statnett og Styreleder i PF Energi
  • Sigrid Stokstad, Forsker II, OsloMet, By- og regionforskningsinstituttet – NIBR
  • Solvei Børve Hovdal, Miljø- og planrådgiver, Ullensaker kommune
  • Ingunn Lie, Seniorkonsulent, Klimaetaten, Oslo kommune
  • Hege Westskog, Seniorforsker, Senter for klimaforskning – CICERO
  • Christoffer Noreng, Manager, Thema Consulting Group

Se alle presentasjonene om kommunenes rolle i det grønne skiftet.