Innføring av det metriske system

Publisert: 15. januar 2018

De som vokser opp i dag tar det kanskje som en selvfølge at vi bruker det metriske system i Norge, men som Kåre Fasting skrev i Teknikk og Samfunn har det ikke alltid vært slik.


Fra 1865 kom det ny vind i foreningens seil, og en del av dette kan en tilskrive én enkelt mann. Det var professor C. M. Guldberg, som da i et par år hadde vært medlem av direksjonen. Han overtok redaksjonen av Polyteknisk Tidsskrift i 1863. I 1866 ble han formann, og i de neste ti årene var han det i tre perioder på tilsammen seks år.

I denne tiden henvendte foreningen seg for første gang til offentlige myndigheter med bestemte saker. Det var først henstillingen om å opprette en polyteknisk skole, og deretter en henstilling til regjeringen om at det metriske system ved lov skulle gjøres tillatt i handel og vandel.

Møtet, der en drøftet dette spørsmålet, ble holdt 19. mars 1867 med professor Christie som innleder. Det metriske system var på dette tidspunkt innført i de fransk- spansk- og italiensk-talende land, men for eksempel ikke i Tyskland og England, som vi jo sto nær i vitenskapelig forbindelse med.

I ordskiftet etterpå uttalte de fleste seg til fordel for det metriske system, men trodde ikke det ville nytte om man tok det i bruk individuelt. En måtte først få systemet legalisert. Konklusjonen på ordskiftet var at en skulle rette en henstilling til den Kongelige Regjerings Departement for det Indre om å forelegge Stortinget forslag til slik forandring i loven om mål og vekt, at det for fremtiden ble tillat også å bruke det metriske system.