Hydrogenkurset: Modul B – Nå som podcast

Publisert: 1. april 2020

Gjennom 4 moduler våren 2020 får du med deg det som er verdt å vite om hydrogen i ulike anvendelser med ulike teknologier.

Gikk du glipp av frokostmøtet? lytt til podcasten fra der det passer deg.

Modul B: Hydrogen for Energi (4. mars)

  • Hvilken rolle kan norsk gass konvertert til hydrogen spille i det europeiske energisystemet?: Per Sandberg, Forretningsutvikler, Equinor
  • Fleksibilitet i det europeiske kraftsystemet: Kan hydrogen balansere et fornybart energisystem?: Anders Lund Eriksrud, Seniorkonsulent, THEMA Consulting

 

Interessen for hydrogen er sterkt økende både i Norge, i Europa og i verden for øvrig. Flere og flere mener at hydrogen er en del av den langsiktige løsningen på klimaproblemet. Hydrogen vil som en utslippsfri energibærer redusere CO2-utslipp når det erstatter fossile energiprodukter. I tillegg har hydrogen gode egenskaper som energilagringsmedium.

 

Å konvertere naturgass til hydrogen i kombinasjon med karbonlagring for å bruke hydrogen til å erstatte direkte bruk av naturgass i alminnelig forsyning, er en interessant mulighet som blant annet vurderes i UK. Per Sandberg fra Equinor kommer og forteller om hvilke muligheter norsk gass har i en slik verdikjede.

Kraftproduksjon basert på vind og sol er uregulerbar, noe som øker behovet for fleksibilitet både hos kraftprodusenter og forbrukere. Hydrogen kan brukes til energilagring og til produksjon av kraft, enten ved bruk av brenselsceller eller som brensel i hydrogengasskraftverk. Lagring av energi i form av hydrogen har mange av de samme systemegenskapene som vannmagasiner og pumpekraftverk. Anders Lund Eriksrud fra THEMA Consulting Group AS vil orientere om en modellbasert analyse av hvilken rolle hydrogen kan spille i det europeiske kraftsystemet.

Gikk du glipp av kurset? Lytt til podcasten her!