Hydrogen som energibærer i det grønne skiftet: se presentasjonen

Publisert: 11. oktober 2019

Gikk du glipp av Energitimen med fakta om hydrogen; produksjon, marked og potensialer?

Se presentasjonen fra Linn Skaret-Thoresen, Analytiker i THEMA Consulting Group her.

Hydrogen som energibærer er ikke noe nytt, men det blåser en ny vind over utviklingen av kostnadseffektive løsninger for en hydrogenverdikjede. Samtidig er det fortsatt mange ubesvarte spørsmål:

  • Hva er egentlig potensialet for å produsere hydrogen?
  • Hva er forskjellen på «grønn» og «blå» hydrogen?
  • Og er det slik at hydrogen er en klimaløsning uansett?
  • Hvor mye reduksjon i klimagassutslipp kan hydrogen i så fall bidra med?
  • Kan produksjon av grønn hydrogen avhjelpe Nordens varslede kraftoverskudd?
  • Og er blå hydrogen løsningen for å grønnvaske oljebransjen?
  • Og ikke minst, hva med sikkerheten?

Polyteknisk Forening følger opp denne introduksjonen med en seminarserie om hydrogen fremover. Tidspunkt og tema avklares fortløpende. Ta gjerne kontakt om du har innspill til seminarserien.

Om Energitimen:
Arrangementet inngår i Energitimen – Polyteknisk Forenings nye seminarserie om aktuelle tema i energibransjen. Kraftsystemet er dynamisk, sammensatt og stadig i endring. Ny teknologi tas i bruk, nye rammebetingelser kommer inn og eksterne faktorer som klima kan raskt endre grunnlaget for tidligere beslutninger. Selv for de som til daglig jobber med deler av kraftsystemet og fornybar energi kan det være utfordrende å skaffe seg oversikt. Hvordan virker kraftmarkedet? Hva betyr vannrammedirektivet for forsyningssikkerheten? Hvorfor skal EU bry seg med hvordan NVE jobber? Er hydrogen den nye energibæreren? Energitimen hos Polyteknisk Forening gir en saklig og balansert presentasjon av aktuelle tema innen kraft- og fornybarbransjen og er en møteplass for deg som ønsker å utvide din forståelse.