Hvordan du blir eller får et verdifullt styremedlem: se presentasjonen

Publisert: 11. oktober 2019

Ønsker du å kvalifisere deg til styrearbeid, men gikk glipp av møtet med sjekkliste du kan bruke hvis du blir spurt om å bli styremedlem?

Se presentasjonen fra Bjarne Aamodt, som gikk inn på hvilke krav til kompetanse og andre egenskaper som gjelder, inkludert
• Premisser og krav til et verdiskapende styre
• Kompetansesammensetning, herunder spesialist vs. generalist
• Styremedlemmenes avhengighet/ uavhengighet
• Ikke noe A-lag og B-lag i styret, alle har samme ansvar og myndighet og skal arbeide for bedriftens formål
• Interne (blant eierne) eller eksterne styremedlemmer