Hvem blir voldelig? Og hva gjør vi med det? Se presentasjonen

Publisert: 8. november 2019

Gikk du glipp av seminaret hos Polyteknisk Forening, eller vil du se nøyere på presentasjonen med søkelys på vold i samfunnet?

I seminaret stilte vi spørsmål om:

  • Hvem blir voldelig og hvordan forebygge?
  • Hvordan forholder helsevesenet og det juridiske system seg til trusler om slike voldshandlinger før de er skjedd?
  • Hvordan behandle og hvilke straffemetoder har effekt?
  • Hordan er ofrenes plass i dette komplekset?

Se presentasjonen til Ragnhild Bjørnebekk: Veier til vold – og ut av vold.

Ragnhild Bjørnebekk er forsker fra Pedagogisk forskningsinstitutt, Institutt for medier og kommunikasjon, Psykologisk institutt samt fra Forskningsavdelingen Politihøgskolen. Hun er medlem av ekspertgrupper i Nordisk Ministerråd, FN, WHO og diverse regjeringsoppnevnte grupper. Bjørnebekk er også gjesteforeleser og rådgiver ved forskjellige amerikanske, europeiske og asiatiske universitet/høyskoler/forskningsmiljøer.