Hør podcasten om sikkerhetspolitikk og klimaendringer

Publisert: 25. april 2019

Hør podcasten om sikkerhetspolitikk og klimaendringer

Er dagens klimaendringer en kime til økt internasjonalt samarbeid eller flere sikkerhetspolitiske dilemmaer?

Hør podcasten fra arrangementet til Polyteknisk Forening og UTSYN – Forum for utenriks og sikkerhet:

Vi er avhengig av internasjonalt samarbeid for å møte de sikkerhetsutfordringene som klimaendringene representerer, men som også kan by på utfordringer for nasjonalstatene i Europa. For å kunne løse disse utfordringene, særlig i nord og i Arktis, må vi også ha et forhold til og kontakt med vår nabo i øst. Når Russland har ulike synspunkter og løsninger enn USA og andre av våre samarbeidspartnere, hvordan påvirker det Norge som står midt i mellom?

Hvilke nærings- og sikkerhetspolitiske implikasjoner gir klimaendringene når det gjelder krig og konflikt, tørke, matmangel og migrasjon? Hva med fiskeri og forvaltning, søk og redning, utslipp og miljøhåndtering, olje og energi, forsyning og transport? Hvordan kan vi forebygge og tilpasse oss på best mulig måte – og med hvilke samarbeidspartnere?

Se presentasjonen fra Jan Ivar Botnan, Forskningssjef, Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)

Paneldebatten med politikerne Eirik Sivertsen, Stortingsrepresentant (Ap) og Gisle Meininger Saudland, Stortingsrepresentant (FrP) ble ledet av Brynjar Skjærli, Forskningsrådet.