Hør podcasten om makt og myndighet: Vipper tech ut nasjonalstaten?

Publisert: 22. november 2019

Gikk du glipp av nettverksfrokosten om nasjonalstatens rolle i møte med de globale teknologiselskapene?

Kjersti Løken Stavrum, adm. dir. i Stiftelsen Tinius, og Paal Frisvold, ansvarlig redaktør i Europeiskpolitikk.no, delte sine refleksjoner i Polyteknisk Forening.

Hør utdrag fra samtalen mellom Kjersti Løken Stavrum og Paal Frisvold.

– Jeg føler en frustrasjon for hengivenheten i den norske forvaltningen til OECD, sa Paal Frisvold.

I samtalen snakker Stavrum og Frisvold blant annet om arbeidet med å få til et internasjonalt skattesystem som også omfatter de globale teknologiselskapene.

– Arbeidet i OECD tar lang tid og i mellomtiden får det enorme konsekvenser for selskaper som blir utsatt for denne skjeve konkurransen. Det skaper stress for OECD når Frankrike lager sin teknologiskatt. Det er bra, også for den politiske legitimiteten, sa Stavrum.

Frisvold er enig i at nasjonene kan gjøre mer selv.

– USA truet med å innføre tariffer på fransk vin fordi Frankrike skulle skattlegge de digitale selskapene. I den sammenheng har EU en relativt stor markedsmakt ovenfor USA, og det satte fart på OECD samarbeidet. OECD er viktig, men vi trenger noe som går foran og som har makt til å provosere frem dette, sa Frisvold.

I samtalen gir Stavrum fire resonnementer for hvorfor Norge bør føre en nasjonal teknologisk samtale i Norge:

  1. Samfunnet foretar ikke informerte, demokratiske valg hvis vi ikke vet nok om teknologi og de globale teknologiselskapene.
  2. Internett er blitt en overvåkingsøkonomi som de globale teknologiselskapene tjener på.
  3. Teknologiselskapene har ekstrem makt, men de har ikke myndighet.
  4. Vi har gjort oss avhengig av EU-kommissær Margrethe Vestagers arbeid med konkurranselovgivningen.

Det har ikke vært ført en nasjonal teknologisk diskusjon i Norge. Mitt håp er at vi begynner å diskutere det nasjonale perspektivet på teknologiselskapene slik at vi finner ut hva vi er tjent med, sa Stavrum.

– Vi er en del av et større rettssystem som har en del redskap som vi som nasjonalstat ikke har, og de må vi antagelig ta med i debatten fremover, legger Frisvold til.

Dagens raske vekst i globale teknologiselskaper med hovedkontor i skyen utfordrer både verdisett og geopolitisk stabilitet.

Hør utdrag fra samtalen mellom Kjersti Løken Stavrum og Paal Frisvold i Polyteknisk Forening.

Podcasten er produsert av Hansine Korslien, Head of Communications, Tinius Trust.