Handel, valuta og gjeld: Se presentasjonen

Publisert: 6. desember 2019

Gikk du glipp av seminaret om handel, valuta og gjeld med Erling Røed Larsen, Ph.D., Professor II, BI, Forskningssjef HousingLab – Oslo Met?

Røed Larsen sveipet over verdensøkonomien og kommenterte tilstanden ved å se på handelshindringer, valutasvingninger og gjeldsoppbygging. Han ga en kort statusrapport over situasjonen i USA, Europa og Kina. Deretter gikk han inn på de store mekanismene som preger verdensøkonomien i dag, og gikk i dybden på fenomen som winner-takes-all, stordriftsfordeler og nettverksøkonomier. Til slutt løftet han blikket og så framover.

Se Erling Røed Larsens presentasjon om verdensøkonomien.