Hvordan styret kan og må bidra til innovasjon – med Hege Marie Norheim, Tone Marie Wahlstrøm og Henrik Sætness

Publisert: 4. april 2019

Dagens endringer innen blant annet teknologi, miljøkrav og compliance utfordrer de fleste bedrifters forretningsmodeller. For etablerte bedrifter har risikoen for å bli erstattet av nye aktører og behovet for kontinuerlig innovasjon aldri vært større.

Spørsmålet er: vil det lenger ha noen hensikt å legge langsiktige strategier og planer når omgivelsene endrer seg eksponentielt, eller er det mer hensiktsmessig å rigge selskapet slik at man kan agere på nye forretningsmuligheter som oppstår kontinuerlig?

Fremtidens konkurranse handler om innovasjon. Bedrifter innoverer ikke, det er det mennesker som gjør. Det viktigste styret og ledelsen da må gjøre er å skape en innovasjonskultur, og ikke minst ruste organisasjonen til å håndtere hyppige endringsprosesser.

Den største utfordringer er nok å finne balansegangen mellom å bevare/høste av dages virksomhet, og innovere seg frem til fremtidige forretningsmuligheter. Dette medfører at styrets rolle blir stadig mer kompleks. Styret må tilegne seg, eller tiltrekke seg, nødvendig kompetanse til å håndtere denne balansegangen. Samtidig vil styremedlemmers individuelle ansvar ovenfor de kravene som stilles i aksjeloven ligge fast. Ingen er fritatt dette.

Gikk du glipp av møtet hos Polyteknisk Forening? Se presentasjonene fra:

  • Hege Marie Norheim, Senior Executive Search Consultant, Spencer Stuart: Hvordan jobber valgkomiteen til et selskap som har fokus på innovasjon – hvilke profiler leter man etter og hvordan hensyntas sammensetningen av styret?
  • Tone-Marie Wahlstrøm, Head of Innovation Hub, EVRY: Innovation in established firms
  • Henrik Sætness, SVP Corporate Strategy & Analysis, Statkraft: Disruption and innovation – Case example from the utility industry